MOS CRACIUN VINE LA COCOR

2013-12-16

 

 

Regulament oficial al loteriei publicitare

“Mos Craciun vine la Cocor!”

 

I. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Loteriei

Loteria publicitara “Mos Craciun vine la Cocor!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de S.C. COCOR S.A. persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33, avand cod unic de inregistare 327763, atribut fiscal RO, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991, denumita in continuare ”Cocor” sau ”Organizator ”.

 

Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare ”Regulament Oficial”).

 

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.cocor.ro, fiind disponibil oricarui participant la Campanie in mod gratuit. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul Organizatorului.

 

II. Durata Campaniei

Campania va incepe la data de 16.12.2013, ora 10.00 si se va incheia la data de 21.12.2013, ora 22.00.

 

III. Zona de desfasurare a Loteriei

Concursul este deschis tuturor cetatenilor romani si straini cu varsta de minim 18 ani si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

IV. Premiile acordate in cadrul Loteriei Publicitare

4.1. Toate premiile enumerate mai jos ce vor fi acordate in cadrul acestei Campanii sunt oferite de chiriasi ai Centrului Comercial Cocor.

4.2. Premiile tombolei care pot fi castigate sunt:

3 vouchere Terranova, fiecare in valoare de 100 lei

1 compleu dama Catalin Botezatu, in valoare de 96 lei

1 pijama barbat Catalin Botezatu, in valoare de 99,9 lei

1 pereche incaltaminte Viflor, in valoare de 249 lei

1 portofel piele Giselle, in valoare de 139 lei

2 portofele piele Giselle, fiecare in valoare de 129 lei

1 portofel piele Giselle, in valoare de 109 lei

1 portchei piele Giselle, in valoare de 53 lei

4 bluze bumbac Giselle, fiecare in valoare de 40 lei

1 gentuta leopard Giselle, in valoare de 149 lei

1 clutch Giselle, in valoare de 90 lei

3 vouchere Optialia, fiecare in valoare de 150 lei

1 bluza Casa Vili, in valoare de 400 lei

2 seturi bijuterii Naffi Naffi, ambele in valoare de 295 lei

2 dresuri Sarah Borghi, fiecare in valoare de 70 lei

5 vouchere Sarah Borghi, fiecare in valoare de 10 lei

 

Pentru a participa la extragerea premiilor tombolei, participantii la campanie trebuie sa efectueze cumparaturi de la oricare magazin din Centrul Comercial Cocor, de minim 50 lei, pe baza bonului fiscal din ziua respectiva si prin completarea cuponului de tombola.

 

V. Drept de participare

5.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de exerciţiu, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei) care efectueza cumparaturi de la oricare din magazinele din Centrul Comercial Cocor, în decursul derulării acesteia 16.12.2013 ora 10.00 – 21.12.2013 ora 22.00), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai societatilor care opereaza orice fel de spatii comerciale in incinta complexului comercial Cocor, chiriasii Cocor (asociati, administratori, mandatari, reprezentanti, salariati, colaboratori si alti asemenea), subchiriasilor Cocor (asociati, administratori, mandatari, reprezentanti, salariati, colaboratori si alti asemenea), colaboratorii Cocor (asociati, administratori, mandatari, reprezentanti, salariati, colaboratori si alti asemenea),  precum si rudele pana la gradul patru, inclusiv afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

5.2. In cazul in care un castigator este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau reprezentantului legal, incluzand si semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezenta loterie publicitara.

5.3. Organizatorul se obliga sa faca public pe site-ul www.cocor.ro numele castigatorilor si castigurile acordate, dupa validarea premiilor de catre comisie.

5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face public, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de natura a creea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

 

VI. Inscrierea la concurs

6.1. Inscrierea la concurs se face prin completarea cupoanelor aferente Campaniei care poarta numele de “Mos Craciun vine la Cocor!”, in perioada 16.12.2013 – 21.12.2013.

6.2. Participantii se pot inscrie la concurs prin completarea cuponului de tombola. Acesta trebuie completat in totalitate cu nume, prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail, numar si valoare bon fiscal, semnatura. Completarea in totalitate a cupoanelor este obligatorie, cupoanele completate partial nefiind luate in considerare pentru tragerea la sorti.

 

VII. Tragerea la sorti

Extragerea premiilor va avea loc in data de 22 decembrie 2013, ora 10.00.

Extragerile premiilor vor avea loc sub supravegherea unei comisii formata din 3 reprezentanti ai organizatorului. Dupa fiecare extragere cuponul castigator este eliminat de la urmatoarele extrageri, fiecare castigator avand dreptul la un singur premiu in cadrul Campaniei.

Cuponul se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. In cazul in care cuponul nu are completate toate elementele solicitate, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt cupon.

 

VIII. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Castigatorii vor fi anuntati telefonic in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii.

8.2. Castigatorii se vor prezenta la sediul S.C. Cocor S.A. din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, in maximum 30 de zile de la data tragerii la sorti, in oricare zi de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 16:00,  la Secretariatul S.C. Cocor S.A avand asupra lor actul de identitate in original.

8.3. În cazul în care, in termen de 30 zile de la tragerea la sorti, câştigătorii anuntaţi nu semnează procesul – verbal cu organizatorul, acestia vor pierde premiul.

8.4. Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte actul de identitate si bonul fiscal în original organizatorului. Neprezentarea unui document de identitate si a bonului fiscal va conduce, în mod obligatoriu, la neacordarea premiului. Adresa mentionata pe cuponul de concurs trebuie sa corespunda cu adresa din actul de identitate.

8.5. Câştigătorii vor semna pe lângă procesul – verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îsi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca fotografiile sau imaginea lor să fie/să nu fie folosite de către SC Cocor S.A. în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale tiparite (publicaţii etc.), audio, video (site-urile societatii etc.).

 

IX. Protectia datelor personale. 

9.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, SC Cocor SA  urmeaza a face publice  numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestei Campanii, pe site-ul Organizatorului, respectiv www.cocor.ro, in termen de maxim 5 zile de la validarea premiilor.

9.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor prezentei Campanii sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

9.3. Participantii la campanie in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14) si dreptul la opozitie (art.15).

9.4. Prin completarea formularului de concurs fiecare participant la Concurs consimte in mod expres si neechivoc ca datele sale cu caracter personal, care au devenit cunoscute SC Cocor SA:

 

a)      sa fie prelucrate, in scopul constituirii unei baze de date cu caracter personal, pentru activitati de reclama, marketing si publicitate;

b)      sa fie folosite pentru transmiterea de catre organizator a informatiilor cu caracter comercial despre complexul comercial Cocor si despre orice alta campanie desfasurata de Cocor si/sau societatile din grup afiliate SC Cocor SA, pe calea postei electronice (e-mail), SMS sau alte mijloace de comunicare.

 

9.5. Acordul consemnat la art. 9.4. este dat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, participantul luand cunostinta de faptul ca isi poate exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, in special a dreptului de acces, a dreptului de interventie supra datelor si a dreptului de opozitie. Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului.

9.6. Fiecare concurent participant la concurs este de acord cu anularea premiului castigat, de catre SC Cocor SA, in cazul in care una din informatiile solicitate in cupon lipseste.

 

X. Nu se poate opta pentru primirea contravalorii in bani premiilor

10.1. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii si nici transferarea premiului catre o alta persoana.

 

XI. Dispozitii finale

11.1. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiile acordate, cu exceptia impozitului pe venit, aferent castigurilor obtinute, care va fi retinut de catre Organizator pentru plata la momentul inmanarii premiului, potrivit Prevederilor din Codul Fiscal privind impozitul pe venit.

 

11.2. Prin inscrierea la Campania “Mos Craciun vine la Cocor!” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

11.3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

11.4. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.

11.5. Regulamentul Oficial de participare/ desfasurare a Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in incinta Complexului Comercial Cocor situat in Bucuresti, sector 3, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33.

11.6. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat si pe site-ul organizatorului www.cocor.ro.

11.7. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati. Pentru orice probleme sau nelamuriri legate de Campanie, participantii pot suna la numarul 021/313.14.03.

11.8. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

11.9. Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

11.10. Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada promotiei. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a promotiei, nu vor fi luate in considerare.

11.11. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra talonului de participare la tombola. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

11.12. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

11.13. Premiile neacordate din motive strict prevazute de prezentul regulament, vor ramane in proprietatea organizatorului, care isi rezerva dreptul de a le folosi in promotiile urmatoare.

 

Prezentul Regulament a fost autentificat cu nr. 2146 din data de 13.12.2013 de Notarul Public Ioana-Roxana Mihail.

Castigatori Premii Mos Carciun vine la Cocor

 Nr.crt    Nume si prenume    Premiu
1    Nenita Simona Cristina    Voucher Terranova
2    Catanoiu Andreea Elena    Voucher Terranova
3    Chivu Silvia Iuliana    Voucher Terranova
4    Dumitru Florentina    Compleu dama C.Botezatu
5    Tanase Iulia    Pijama barbati C.botezatu
6    Ghigeanu Antonio Constantin    Pereche incaltaminte Viflor
7    Zamfir Florin Stelian    Portofel piele
8    Burcea Cristian    Portofel piele
9    Candea Gina Mihaela    Portofel piele
10    Mitrea Ioana    Portofel piele
11    Levarda Georgian    Portchei piele
12    Alexe Alina    Bluza bumbac
13    Lixandru Cristina    Bluza bumbac
14    Mihalche Adrian    Bluza bumbac
15    Rodriguez Beatriz    Bluza bumbac
16    Profiroiu Aurel    Gentuta leopard
17    Monica Spiridon    Clutch
18    Radu Ionut Ovidiu    Voucher Optialia
19    Florea Mihaela Delia    Voucher Optialia
20    Puzdere Madalina    Voucher Optialia
21    Ionita Elena Gabriela    Bluza Liza Panait
22    Mitu Adrian    Set bijuterii Naffi Naffi
23    Sandu Ana Maria    Set bijuterii Naffi Naffi
24    Uko Emma    Dresuri Sarah Borghi
25    Zvonaru Zoica Mihaela    Dresuri Sarah Borghi
26    Andrei Ana Maria    Voucher Sarah Borghi
27    Daia Maria    Voucher Sarah Borghi
28    Petre Oana    Voucher Sarah Borghi
29    Voiculescu Georgeta Cristina    Voucher Sarah Borghi
30    Gogan Daniela    Voucher Sarah Borghi
       

 

     
     
     
   

Colectia Primavara - Vara!

Ninge cu premii la Cocor!

Abonare Newsletter

Publicitate

COCOR Live Streaming

LIVE

Bd. I.C. Bratianu, Nr. 29-33, Sector 3, Bucuresti Tel.: (+40)213.131.403 Fax: (+40)21.313.9848; E-mail: retail@cocor.ro